Omegapoint Group AB växlar upp tillväxttakten – Priveq Investment blir ny delägare

Nyhet 2017-06-30

Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system, meddelar att man som ett led i att ytterligare förstärka bolagets position tar in Priveq Investment (”Priveq”) som investerare för en ägarandel om 40 procent. Resterande 60 procent ägs även fortsättningsvis av ledning och anställda.

Företag i bransch efter bransch planerar för hur deras affärsmodeller skall utformas för att dra nytta av, och passa in i ett alltmer digitaliserat samhälle. Det historiska skifte som sker från traditionella kanaler och modeller till digital konsumtion och produktion ställer förutom krav på funktionalitet och användarvänlighet mycket stora krav på säkerheten för digitala applikationer som alla på ett eller annat sätt skall samverka.

”Marknadens utveckling ger stora tillväxtmöjligheter för Omegapoint. Genom att Priveq kommer in som delägare förstärker vi förutsättningarna för vår fortsatta tillväxt, som baseras på vår marknadsledande kompetens inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system” säger Johan Malmliden, VD och koncernchef för Omegapoint Group. ”Jag ser mycket fram emot att få ta del av den kompetens och erfarenhet som Priveq besitter efter att under många år byggt framgångsrika bolag på snabbväxande marknader.”

Omegapoint har vuxit till att bli Sveriges ledande experter inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system genom att kombinera högkvalitativ systemutveckling med djup säkerhetskompetens inom IT. Den kombinationen möjliggör för bolaget att erbjuda sina kunder de resurser och verktyg och den kompetens som krävs för att de ska kunna leda utvecklingen i sina respektive branscher. Idag är Omegapoint en ledande partner till företag inom bland annat bank och finans, fordonsindustrin, media samt till aktörer inom hälso-och sjukvårdssektorn.

”I och med att Priveq kommer in som största ägare skapas möjligheter för att nå målsättningen att på några års sikt nå 1 miljard kronor i omsättning, genom organisk tillväxt kompletterad med förvärv.” avslutar Johan Malmliden.

”Vi har följt Omegapoints utveckling under många år och vi är mycket glada över att få förtroendet att ingå ett långsiktigt partnerskap med Omegapoint och att tillsammans med deras kompetenta medarbetare utveckla bolaget vidare och skapa möjligheter för ytterligare lönsam tillväxt.” säger Henrik Jatko, investeringsansvarig på Priveq. ”Vi är övertygade om att Omegapoint utifrån den starka kompetensbaserade plattform de byggt upp och deras imponerande kundlista har väldigt bra förutsättningar för att bygga framtidens regionala ledare inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.”

Keystone MCF och Nova Advokatbyrå har varit rådgivare till säljarna i transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta
Odd Bolin, Styrelseordförande i Omegapoint Group AB E-mail: odd.bolin@omegapoint.se
Mobil: +46 704 283 173

Om Omegapoint
Omegapoint grundades 2001 och är verksamma inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system . Tjänsteleveransen kännetecknas av djup kompetens inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system och bolaget är Sveriges ledande partner till företag inom bl.a. bank och finans, bilindustrin, hälso-och sjukvårdssektorn samt media. Bolaget har ca 240 st anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

För ytterligare information, se www.omegapoint.se

Om Priveq Investment
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 121 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).

För ytterligare information, se www.priveq.se

Inlägget Omegapoint Group AB växlar upp tillväxttakten – Priveq Investment blir ny delägare dök först upp på Omegapoint.