Frukostseminarium: Benefits from Cloud Thinking

Frukostseminarium: Benefits from Cloud Thinking

Moln och säkerhet är för vissa motstridiga begrepp, men det finns flera designmönster som används i molnapplikationer som faktiskt ger bättre säkerhet. I denna session kommer vi diskutera och resonera kring hur vissa designmönster från molnet ökar säkerheten i en...
Meetup: Predictive Randomness

Meetup: Predictive Randomness

Välkommen till OP Tech Talks den 14/6 kl 17.30 hos oss på Omegapoint! Datorer ska oftast bete sig på ett förutsägbart, deterministiskt sätt. I många kryptografiska tillämpningar så finns däremot ett stort behov av motsatsen, att beteendet inte går att förutsäga. En...
Meetup: Att lära datorer se

Meetup: Att lära datorer se

Hur går det egentligen till när en dator kombinerar en bilds minsta beståndsdelar, pixlarna, till en slutsats om sammanhang och kontext för att identifiera till exempel föremål eller personer? I detta seminarium får du en helhetsbild av bildbehandling. Vi introducerar...
Frukostseminarium: Backlogen – vän eller fiende?

Frukostseminarium: Backlogen – vän eller fiende?

För att kunna styra ett agilt projekt framgångsrikt krävs mycket bra kontroll på backlogen. Tyvärr lämnar scrum öppet både hur hur en backlog kommer till och hur den ska vårdas. Den liksom bara finns där! Tomas Karlsson redogör för sina observationer av vanliga...