Case – Swedbank

Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Med 7,3 miljoner privatkunder och 650 000 företags- och organisationskunder är Swedbank Sveriges största bank till antalet kunder.

Utmaning

Som en av Sveriges största banker var det viktigt för Swedbank att ligga i teknisk framkant under övergången från manuell till digital hantering. För att klara det behövde Swedbank teknisk kompetens som kunde stötta utvecklingen av de nya digitala systemen och leva upp till de höga kraven, inte minst med avseende på säkerhet.

Lösning

Omegapoint kunde erbjuda sina erfarna expertkonsulter till ledande tekniska roller i utvecklandet av Swedbanks Mobil- och Internetbank. Likaså kunde de erbjuda kompetens i en mängd affärskritiska projekt såsom kortfunktionaliteten i Internetbanken, Bevakningstjänsten, Mobilt BankID, Swish och framtagandet av plattformen för nya mobilbanken.

Utöver detta kunde Omegapoint bidra med ett stort antal initiativ kring aktiv förvaltning och effektivisering kring utvecklingsarbetet. De utförde även ett antal tekniska utredningar som grund för viktiga strategiska beslut kring bankens IT-plattform.

“Swedbank har i Omegapoint fått en stabil och kompetent samarbetspartner som hjälpt dem att bygga en av Sveriges säkraste och mest välutvecklade internetbanker.”

Resultat

Swedbank har i Omegapoint fått en stabil och kompetent samarbetspartner som hjälpt dem att bygga en av Sveriges säkraste och mest välutvecklade internetbanker. Omegapoint har dessutom tagit ett stort ansvar i kompetensutvecklingen och kunskapsspridningen hos Swedbanks internetbanksförvaltning, men även vid off-shoring och upprättandet av eget utvecklingscenter i Baltikum. I dessa fall har Omegapoint ansvarat för framtagande av utbildningsmaterial och övningar och i stort hållit i utbildningen.

Vill du prata med någon på Omegapoint?

Kontakta oss