Case – SLL

Stockholms läns landsting, SLL, omfattar 26 primärkommuner och drygt 2,2 miljoner människor. Förutom kollektivtrafiken ansvarar SLL framför allt för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård i detta område.

Utmaning

I samband med barnafödsel på sjukhus har barnets identitet som egen individ historiskt hanterats manuellt med pappersbaserad kommunikation mellan vården och Skatteverket. Tidigare tog det upp till flera veckor innan ett eget födelsenummer tilldelades, vilket innebar en kostsam dubbelhantering. Med anledning av detta behövde ett snabbare flöde tas fram.

Genomförande

Omegapoint tog fram ett helt nytt elektroniskt system med en säker och enkel hantering för personalen. De ansvarade för systemarkitekturen och var utvecklare och tillverkningsledare under hela projektet. Målet med uppdraget var att etablera ett automatiserat, standardiserat och säkert informationsutbyte för att få en snabbare process för födelseanmälan i syfte att förenkla handläggning för nyfödda.

“Omegapoint tog fram ett helt nytt elektroniskt system med en säker och enkel hantering för personalen.”

Resultat

Idag är det möjligt att få fram personnummer ”på sekunden” för nyfödda, genom en enkel och snabb kommunikation mellan Skatteverket och vården med eFa (Elektronisk födelseanmälan). Systemet implementerades som en modul till landets mest använda journalsystem för barnafödsel, vilket har gjort att det idag används på över 90 % av landets BB-kliniker. Denna funktion har beräknats spara över 100 miljoner kronor varje år.

Vill du prata med någon på Omegapoint?

Kontakta oss