Case – Axstores

Axstores omsätter 7,5 miljarder kronor på årsbasis och är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner inom mode, heminrednings och skönhetsprodukter. Axstores inkluderar bland annat detaljhandelskedjorna Åhléns, Kicks och Lagerhaus.

Utmaning

Axstores stod inför en omfattande moderniserings- och digitaliseringsresa. De behövde en kompetent utvecklingspartner för att stötta och hantera projekt samt ta fram anpassade lösningar för att på ett kontrollerat sätt hantera utmaningarna under resan. För att inte bromsa förändringstakten och projekten krävdes att snabbt få tillgång till kompetens och resurser för att lyckas.

Genomförande

Omegapoint kunde erbjuda rätt kompetens och resurser för att stötta Axstores under deras förändringsresa inom en allt mer agil och föränderlig retailvärld. De stöttade Axstores med lösningsarkitektur, bidrog med teknisk projektledning, integrationsdesign och utveckling samt verifikation och testning av den slutgiltiga lösningen.

Omegapoint har verkat aktivt för att öka säkerheten och medvetenheten om risker i Axstores lösningar. Omegapoint och Axstores tog gemensamt fram en plan för hur IT-landskapet skulle förändras. Denna innebar att gå från modifiering av standardsystem till att använda sig av mindre och skräddarsydda tjänster i komplement till kompetenta standardsystem.

“Omegapoint kunde erbjuda rätt kompetens och resurser för att stötta Axstores under deras förändringsresa inom en allt mer agil och föränderlig retailvärld.”

Resultat

Axstores kan numera spara tid och resurser genom att uppgraderingarna har förenklats betydligt. IT-arkitekturen är idag mer lättrörlig, vilket även underlättar andra förändringar. Omegapoint agerar även vidareutvecklings- och förvaltningspartner till de nya mikrotjänsterna. Idag har de en etablerad utbyggd e-handel för både Åhléns och Kicks.

Vill du prata med någon på Omegapoint?

Kontakta oss