Branscher – Offentlig sektor

Den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkten mellan allt striktare regelverk och en snabb omvärldsutveckling. Medborgarna förväntar sig en stabil och korrekt hantering av information i allt fler kanaler. Skattebetalarna förväntar sig effektivitet. De digitala hoten blir fler och allvarligare.

Offentlig sektor

Säkra tilliten till kommuner, landsting och stat

Modern säkerhet handlar om att organisera människor, processer och teknik på ett sätt som motsvarar (morgon)dagens hotbild. Att betrakta säkerhet som en teknikfråga fungerar inte längre. Allt måste börja med att ledningen identifierar vad som är skyddsvärt och sätter rätt strukturer på plats genom adekvat delegering.

Konsulttjänster

Säkerhet är mer än någonsin en förändringsresa. Omegapoint har lång erfarenhet av att vägleda vitt skilda organisationer i att forma rätt säkerhet. Som ledare har du sannolikt redan de flesta pusselbitarna, vi kan hjälpa dig att lägga pusslet.

Vill du prata med någon på Omegapoint?

Kontakta oss