Branscher – Hälsa

Att digitalisera sjukvården bidrar till ökad patientsäkerhet. Det medför också stora besparingar och bidrar till en allmän effektivisering av hela vårdsystemet.

Hälsa

Säkra patienten när vården blir digital

När utvecklingen inom medicin, hälsa och life science tar kvantsprång framåt spelar IT en avgörande roll för kvalitet och säkerhet. Digital journalföring på nationell nivå möjliggör säkrare diagnoser. Samtidigt ökar kraven för patientsäkerheten såsom skydd av patientdata, tillförlitlig identifiering och åtkomstkontroll.

Konsulttjänster

Omegapoint har stor insikt i branschen och expertis inom säker systemutveckling. Resultatet är säkrare vård och ökad hälsa.

Vill du prata med någon på Omegapoint?

Kontakta oss