Branscher

Digitaliseringen genomsyrar alla branscher. Som experter inom Säker Digital Transformation blir Omegapoint det självklara valet när det gäller att säkra det digitala flödet – oavsett verksamhet.

Nyckeln till säker information

Höga krav på säkra flöden

Den ökande digitaliseringen ställer höga krav på säkra flöden inom alla branscher. Genom att kombinera verksamhetskunskap med expertis inom systemutveckling, skalbarhet, kvalitet och säkerhet hjälper vi våra kunder att utveckla deras affärer, verksamhet och system.

Automotive

Bilbranschen automatiseras och utrustas med digitala lösningar som hjälper föraren med allt från navigation till underhållning. Säkerheten står i centrum.

Läs mer

Retail

Idag sker en allt större del av försäljningen via nätet. Detaljhandels behov av säkra system utvecklas i takt med utbyggda webbshoppar och fler digitala marknadsföringskanaler.

Läs mer

Finans

De finansiella flödena i samhället har varit digitalt baserade under lång tid. Att säkra dessa flöden kräver inte bara hög teknisk kompetens men också en förståelse för varje verksamhet.

Läs mer

Media

Nya videoplattformar och digitala tidningar tar över en alltmer internetbaserad mediavärld. Omegapoint har kompetensen som krävs för att säkra dessa flöden.

Läs mer

Hälsa

Att digitalisera sjukvården bidrar till ökad patientsäkerhet. Det medför också stora besparingar och bidrar till en allmän effektivisering av hela vårdsystemet.

Läs mer

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkten mellan allt striktare regelverk och en snabb omvärldsutveckling. Medborgarna förväntar sig en stabil och korrekt hantering av information i allt fler kanaler.

Läs mer