Betydelsen av informationssäkerhet inom offentlig sektor

Nyhet 2017-08-22

Betydelsen av informationssäkerhet inom offentlig sektor har uppmärksammats de senaste månaderna. Men resurserna är begränsade och allt fler inser behovet av bra underlag för prioritering inom den egna organisationen.

Omegapoint väljer därför att möta denna efterfrågan och erbjuda våra kunder rådgivning av våra mest erfarna informationssäkerhetskonsulter. Vi hjälper dig som verksamhetsansvarig att få grepp över nuläget samt att initiera lämpliga åtgärder.

Läs mer här!