Meetup: Att lära datorer se

Meetup: Att lära datorer se

Hur går det egentligen till när en dator kombinerar en bilds minsta beståndsdelar, pixlarna, till en slutsats om sammanhang och kontext för att identifiera till exempel föremål eller personer? I detta seminarium får du en helhetsbild av bildbehandling. Vi introducerar...