2016 avslutas starkt – All Time High

Nyhet 2017-02-28

Omegapoint avslutar verksamhetsåret 2016 starkt. Omsättningen ökar med 20,7% och uppgår till 311,3 MSEK (257,9 MSEK) och rörelseresultatet (EBIT) ökar med 58,1% och uppgår till 34,0 MSEK (21,5 MSEK). Rörelsemarginalen (EBIT) för verksamhetsåret är 10,9% (8,3%).

”Det glädjer mig att kunna konstatera att verksamheten har fortsatt att gå bra under rapportperioden. Tillväxten har varit god och resultatet har fortsatt att förbättras”, säger Omegapoints VD och koncernchef Johan Malmliden. ”Omegapoint har mött stark efterfrågan från bolagets kunder under perioden och försäljningen har gått mycket bra”, fortsätter Johan.

Omegapoint har ett starkt kompetensfokus där kontinuerlig kompetensutveckling värdesätts högt. Medarbetarnas höga kompetens är det lockar nya medarbetare att börja på Omegapoint och som våra kunder värdesätter högt.

”Under rapportperioden har vi genomfört ett antal mycket lyckade kompetenskonferenser i Madrid, Ästad, Ekerö och Nürburg med ett stort antal högkvalitativa presentationer, kurser och workshops, samt firat företagets goda utveckling under 2016. Vi har även byggt vidare vår interna kompetensutvecklings- och spridningsorganisation Omegapoint Academy med ett omfattande internt schemalagt kursprogram under namnet Omegapoint Classroom”, säger Johan Malmliden

Bolaget publicerar bokslutskommuniké för 2016 den 28 februari 2017 klockan 8:30.

Länk till bokslutskommuniké

Inlägget 2016 avslutas starkt – All Time High dök först upp på Omegapoint.